InfoCentrum Tisnov - Noviny Tisnov TISNOVSKO, noviny Kuřim KUŘIMSKO, aktuality, zprávy, foto a video z Tisnovského a Kuřimského regionu.
inzerce sport kultura galerie a výstavy foto video černá kronika restaurace reality turistika volný čas školy nabídka práce Hudba Tanec Zábava Noviny Tisnov KUŘIM - TISNOVSKO-KUŘIMSKO
VIDEA z regionů
HLAVNÍ NABÍDKA

Úvodní stránka · 
WWW @ Obce regionu · 
FIRMY a odkazy · 
Témata článků · 
Archív článků · 
Top 10 · 
KONTAKT · 
CENÍK REKLAMY · 
Diskuze a komentáře · 
Přidej na InfoCentrum · 
Noviny TIŠNOVSKO ·
 

Tištěný měsíčník TIŠNOVSKO-KUŘIMSKO
Noviny Tišnov - TIŠNOVSKO
Tišnovská televize
Tišnovská televize
KATEGORIE
- Celý OBSAH - ZDE

 · Politika - VOLBY
 · AUTO - MOTO
 · Církev
 · CSS Tišnov
 · Dům dětí a mládeže
 · Doprava
 · HASIČI
 · Hitlerova dálniceR43
 · MAPY
 · Městské kulturní středisko
 · Muzeum města Tišnova
 · Oblastní charita Tišnov
 · Hrad Pernštejn
 · Počasí Tišnov
 · Společenská rubrika
 · Rodinné centrum
 · Tišnovské trhy
 · Tišnovský vozíčkář
 · ÚMRTÍ
 · Výrobky z Tišnovska
 · Zlobice - Ovenálie
 · Kuriozity
 · Úřady a instituce
 · Mapy
 · Výrobky z Tišnovska
 · Stará fotografie - seriál
 · Zdeněk Juránek a jeho tvorba
Počasí + Kamery
Náhodné zprávy

Obec Pernštejnské Jestřabí
[ Obec Pernštejnské Jestřabí ]

·Prosíme o pomoc...
·ROCKOVÁ NOC V PERNŠTEJNSKÉM JESTŘABÍ
·MEGAPARTY V PERNŠTEJNSKÉM JESTŘABÍ
·NOHEJBALOVÝ TURNAJ V PERNŠTEJNSKÉM JESTŘABÍ
·XX. ROČNÍK DÁLKOVÉHO POCHODU
·Policie České republiky - Obvodní oddělení Tišnov
·GIS Tišnov
·www a e-mailové adresy obcí Tišnovska + okolí
·Václav Oharek - Tišnovský okres, Brno 1923, Brno 2007.
Videa Tišnov
Podpořte InfoCentrum Tišnov
Líbí se vám server tisnov.info?
Chtěli byste jej propagovat na svých stránkách?
Návštěvnost
Zaznamenali jsme
77690086
přístupů od měsíce Květen 2005
TOPlist
Tišnov Prohlášení Rady města Tišnova k odvolání ředitele MěKS
Autor: InfoCentrum - Čtvrtek, 01.09. 2011 - 09:20:15 (6008 čtenářů)
Téma: Tišnov
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že se v souvislosti s odvoláním ředitele městské příspěvkové organizace Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 (dále jen MěKS) Ing. Václava Seyferta objevuje stále větší množství zcela nepřesných a zavádějících informací, považuje  Rada města Tišnova za důležité a nutné vydat toto vysvětlující prohlášení k dané situaci...

Rada města je v souladu s §102 odst. 2 písm. b), zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) pověřena plnit vůči právnickým osobám města úkoly zakladatele. Je tedy vždy na rozhodnutí tohoto kolektivního orgánu, aby posoudil, zda je s činností zřizované organizace spokojen, či nikoliv. Rada města je však zejména odpovědná zastupitelstvu a samotným občanům města za bezchybnou činnost zřizovaných organizací, zejména pak za dobré hospodaření s veřejnými prostředky. Odvolání ředitele, který nerespektuje schválené rozpočtové mantinely a opakovaně překračuje poměr příjmů a výdajů v neprospěch této organizace, je pak tedy spíše nutností, než vrtochem členů rady.

Nikdy jsme neprosazovali názor, že finančních prostředků na kulturu je v Tišnově dostatek, jak je také odvolání ředitele autory některých emotivních prohlášení interpretováno. Ba naopak. Do budoucna plánujeme, samozřejmě v závislosti na vývoji rozpočtu a hospodaření města, ještě více podporovat kulturní, společenské, sportovní, prorodinné a ostatní aktivity. Jen pro zajímavost, v letošním roce jsme doposud na podporu kultury ve městě a regionu uvolnili částku cca 3,9 mil. Kč. Neustále si je však třeba uvědomovat, že stejně jako město nebo každý z nás, mají i městské organizace určitou povinnost vůči svému ročnímu rozpočtu. Jednoduše řečeno, když peníze chybí, nemohu je utratit. MěKS však v pololetí letošního roku vykázalo hospodaření s meziročním propadem ve výši 235 tis. Kč a s vykázanou pololetní ztrátou 378 tis. Kč. Společně se ztrátou za rok 2010, která byla ve výši 327 tis. Kč, je to celkem již 705 tis. Kč (!), které tato organizace utratila nad rámec schváleného rozpočtu, to vše za rok a půl působení ředitele Seyferta. Těchto 700 tis. Kč bude nyní muset zřizovatel, tedy město, dofinancovat zcela neplánovaně ze svého rozpočtu, z prostředků nás všech. Z prostředků, kterých se nám žalostně nedostává na mnohé jiné projekty. Pro malé srovnání, celoroční provoz koupaliště nás stojí cca 850 tis. Kč, chod mateřské školky na ul. Horova 800 tis. Kč, jen o 200 tis. Kč více než je hospodářská ztráta MěKS vynakládáme z rozpočtu na zimní údržbu místních komunikací. Rovněž je dobré zmínit platební schopnost MěKS, která je dlouhodobě silně omezená. Ředitel Seyfert dovedl tuto organizaci do situace, kdy byl zůstatek na běžném účtu ke konci pololetí necelých 1.200,- Kč a jen evidované faktury po lhůtě splatnosti dosahovaly celkového objemu 308 tis. Kč. Problém s neplacením faktur se periodicky opakoval v průběhu celého pololetí, za loňský rok pak prostřednictvím úprav termínů splatnosti dokonce organizace uměle snižovala svoji reálnou ztrátu v hospodaření. Jen těžko si dokážeme představit, že by obdobným způsobem hospodařila každá z našich osmi příspěvkových organizací. Finanční chod města by byl kriticky ohrožen. Je však nelehké před ostatními řediteli obhajovat situaci, kdy jeden soustavně a bez známek jakéhokoliv neklidu rozpočtovou kázeň porušuje a druhý je nucen šetřit na základních investicích a mzdách pracovníků z důvodu ekonomické krize. Ředitel Seyfert byl na tuto situaci opakovaně upozorňován, systém realizace kulturní činnosti a správy organizace v jeho režii však nedával žádnou záruku, že bude situace do budoucna rozumně řešitelná.

Důvodem k odvolání ředitele Seyferta byly prioritně ekonomické důvody, takto to ostatně bylo uvedeno také v samotném textu odvolání. V situaci, kdy je demokratické rozhodnutí městské rady zpochybňováno bez bližší znalosti okolností a důvodů, které ji k tomuto rozhodnutí vedly, považujeme za důležité zmínit také další faktory, které byly určitým podpůrným prvkem při našem rozhodování. Co do programové nabídky bezesporu došlo po nástupu ředitele Seyferta ke znatelné změně. Nikdy jsme neposuzovali, zda změně k lepšímu či nikoliv. To je vždy otázkou pohledu každého z nás, každého z občanů. Nutno podotknout, že jedné skupině se po dlouholeté odmlce otevřely nové možnosti. Současně však byla ze strany ředitele Seyferta zcela záměrně opomíjena například tzv. kultura komerční, která má v Tišnově mnohdy větší divácké zázemí než jiné druhy kultury a jejíž představení byla mnohdy zisková a pomáhala tak dotovat kulturu nekomerční. Výběr pořadů byl až příliš ovlivněn vkusem jednoho člověka. Dobrým příkladem je například rozhovor ředitele Seyferta pro Tišnovskou televizi při květnovém koncertu Luboše Pospíšila & 5P, kdy prohlásil: Luboš Pospíšil je zejména oblíbencem mým a členů mé rodiny, takže když loni projevil při vystoupení, sólovém, zájem, aby se zde objevil znovu s celou kapelou, tak jsme ani na chvíli nezaváhali... (celý rozhovor najdete zde: http://www.youtube.com/watch?v=QyGEUbcmsjA). Koncert následně navštívilo 38 platících diváků a skončil s finanční ztrátou 11.436,- Kč (ani takřka stejně malá návštěvnost koncertu Luboše Pospíšila před půl rokem pana ředitele nevarovala). Tato ztráta z jednoho představení je pro srovnání větší, než například celoroční příspěvek ze strany města občanskému sdružení Tišnovský vozíčkář. Posuďte tedy sami, zda jsou veřejné prostředky v tomto případě vynaloženy efektivně a zda nás všechny "oblíbenec pana ředitele a jeho rodiny" nestál příliš mnoho. Celková bilance pořadů jen za první pololetí tohoto roku mluví také jasnou řečí. Konalo se celkem 36 kulturních pořadů, zejména koncertů. 24 z nich skončilo různě vysokou finanční ztrátou. Rada města zcela chápe nutnost kulturní pořady dotovat, pořadatel však také musí při výběru pořadů respektovat především poptávku ze strany konzumentů kultury ve městě. Dvě akce podobného charakteru a k tomu jedna další během týdne jsou zřejmě na město naší velikosti příliš velkým luxusem. Zvláště pak pokud jsou mnohdy laděny spíše podle gusta pořadatele než požadavků návštěvníků akcí, obyvatel města. Tento systém, zcela nekontrolovatelně financovaný z veřejných prostředků, nebylo možné dlouhodobě udržet.

Ředitel MěKS je vždy především ředitelem městské příspěvkové organizace, tedy samostatné právnické osoby, jakési firmy. Je jeho povinností se starat o celkový chod organizace, řídit ji, dohlížet na hospodárné nakládání s majetkem a dodržování schváleného rozpočtu. V uplynulém období však provoz svěřených objektů a jejich technický stav rozhodně nebyl na prvním místě. Letní kino by bez zásahu města snad ani nebylo schopno v letošním roce zahájit provoz, galerie v Jamborově domě přežívala jen díky aktivitám soukromého galeristy, nově otevřené muzeum doposud nemá ani vlastní webové stránky. O alarmujícím stavu financí již netřeba psát. Ředitel Seyfert řídil programově MěKS příliš jednostranně, ovšem s přispěním našich společných financí a co je nejhorší, s aktuální nutností vzniklý schodek ještě v nemalé výši dofinancovat. Rada města se domnívá, že se mu tímto přístupem v žádném případě nedařilo naplňovat kulturní potřeby širokých vrstev občanů města. Bezprostředně po převzetí dokumentu o svém odvolání oznámil Ing. Seyfert počátek pracovní neschopnosti a přestal se zástupci zřizovatele a pověřeného vedení MěKS jakkoliv spolupracovat, přestože mu pracovní poměr k organizaci doposud neskončil. Dokonce se začal aktivně angažovat v odvolání některých již připravených projektů, zcela ve smyslu rčení "po nás ať přijde potopa". Přechodnému vedení organizace tak záměrně způsobil nemalé nepříjemnosti. I z těchto důvodů nyní zvažujeme další právní kroky.
V současné době je vypsané výběrové řízení na zcela nové vedení organizace. Popřejme tedy budoucímu řediteli či ředitelce Městského kulturního střediska Tišnov mnoho organizačních sil a dobrých nápadů a nám všem, ať si Tišnov i nadále zachová svoji tradiční kulturní úroveň.

Rada města Tišnova
V Tišnově dne 31. srpna 2011

Odkazy na články, související s odvoláním ředitele MěKS

MěKS včera, dnes, zítra...
Vážení příznivci (i nepříznivci) společnosti Art Periscope
VIDEO: Luboš Pospíšil & 5P v Tišnově


Související témata

Městské kulturní středisko

"Prohlášení Rady města Tišnova k odvolání ředitele MěKS" | Přihlásit/Registrovat | 6 komentářů | Vyhledávání v diskusi
Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

Re: Prohlášení Rady města Tišnova k odvolání ředitele MěKS (Hodnocení: 0)
Od: Bezejmenný - Čtvrtek, 01.09. 2011 - 20:09:45
Slyšeli jsme slovo boží


[ Odpovědět ]
Re: Prohlášení Rady města Tišnova k odvolání ředitele MěKS (Hodnocení: 0)
Od: Bezejmenný - Pátek, 02.09. 2011 - 10:45:14
 
Amen


[ Odpovědět ]

Re: Prohlášení Rady města Tišnova k odvolání ředitele MěKS (Hodnocení: 0)
Od: Bezejmenný - Čtvrtek, 01.09. 2011 - 22:12:47
O Tišnově a jeho problémech s Měks toho sice moc nevím, ale toto je moc hezky napsaný! Kdo to psal?


[ Odpovědět ]
Re: Prohlášení Rady města Tišnova k odvolání ředitele MěKS (Hodnocení: 0)
Od: Bezejmenný - Pátek, 02.09. 2011 - 00:15:13
 
naše moudrá rada, ne? :-)


[ Odpovědět ]

Re: Prohlášení Rady města Tišnova k odvolání ředitele MěKS (Hodnocení: 0)
Od: Bezejmenný - Pátek, 02.09. 2011 - 08:50:39
No vida, tak se nám z neprávem odvolaného hrdiny a bojovníka za kulturní práva stal normální neschopný šéf, který totálně nezvládl chod organizace ani po stránce manažerské ani finanční. Škoda, že se tyto informace neobjevily hned, ušetřil bych si čas s malováním protestních transparentů. P.S.: minochodem, když jsem ho někdy potkal v obchodě ve frontě, musel jsem si zacpávat nos - sprcha a čisté oblečení asi k nezávislé kultuře nepatří. K šéfovi orgsnizace města by to ale asi patřit mělo, ne?


[ Odpovědět ]
Re: Prohlášení Rady města Tišnova k odvolání ředitele MěKS (Hodnocení: 0)
Od: Bezejmenný - Neděle, 04.09. 2011 - 20:01:06
 
To si jako on a jeho rodina pořádali koncerty a vystoupení podle jejich výběru za naše peníze ? To chci taky. Kdy je výběrové řízení ? Ať stihnu účast. Jo a vite někdo kolik tom teplém místečku bere měsičně ?


[ Odpovědět ]
 
Související odkazy
· Více o tématu Tišnov
· Další články od autora InfoCentrum


Nejčtenější článek na téma Tišnov:
VIDEO: Štola 88 / štola k Marsu

Hodnocení článku
Průměrné hodnocení: 0
Účastníků: 0

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné

Možnosti

 Vytisknout článek Vytisknout článek

 * Přidat do oblíbených

 Sdílet na Facebooku

 g Přidat na Google

 t Sdílet na Twitter

 m Sdílet na MySpace

 l Sdílet na Live

 * Sdílet jinde

InfoCentrum Tišnov - noviny Tišnov TIŠNOVSKO, noviny Kuřim KUŘIMSKO

Informační portál města Tišnov a tišnovského regionu. Noviny Tišnov TIŠNOVSKO, noviny Kuřim KUŘIMSKO, aktuality, zprávy, foto a video z Tišnovského a Kuřimského regionu.
Všechny obchodní známky a názvy jsou majetkem jejich právoplatných vlastníků, komentáře vlastní jejich autoři.
Vše ostatní vlastní © 2005 - 2018 InfoCentrum Tišnov
Odebírat naše zprávy můžete pomocí souboru backend.php nebo ultramode.txt.

Čas potřebný ke zpracování stránky: 3.27 sekund