InfoCentrum Tišnov - noviny Tišnov TIŠNOVSKO, noviny Kuřim KUŘIMSKO

FOTO: Rekonstrukce silnice II/385 Tišnov- Hradčany-Čebín.
Publikováno: Čtvrtek, 31.07. 2014 - 12:30:00
Téma: Obec HradčanyAktualizace: Zahájení stavby 1.3.2014 a dokončení stavby 31.10.014. Podle neoficiálních zprávy má být stavba dokončena o měsíc dříve. Předpokládaná cena zakázky 33 430 000 CZK. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/385 v úseku od začátku obce ve směru od Čebína (km 38,038) až na konec obce Hradčany ve směru na Tišnov (km cca 37,368). Směrově i výškově respektuje navržené řešení stávající stav s výjimkou drobné úpravy výškového průběhu v místě křížení se sil. III/38525, kde bude niveleta navýšena o cca 0,35 m. V rámci navrženého řešení jsou respektovány veškeré stávající vstupy a vjezdy. V rámci rekonstrukce vozovky sil. II/385 jsou řešeny i úpravy křížení se sil. III/38525 (C102) a místní komunikací ulice Luční (C103)...

V rámci předmětné stavby v Hradčanech budou vybudovány dva zastávkové zálivy pro IDS s délkou nástupní hrany 15 m. Jako dopravně zklidňující prvek je navržen jeden chráněný přechod pro pěší. Podél II/385 a ul. Luční jsou navrženy chodníky a v místech dostatečné šířky mezi zástavbou i parkovací pásy. Stavební objekty zajišťované SÚS: C 101 Rekonstrukce sil. II/385 C 102 Úprava napojení sil. III/385 25 C 190 Úprava objízdných tras C 301 Dešťová kanalizace C 401 Přeložka nadzemního vedení NN C 411 Přeložky slaboproudých vedení pod sil. II/385 Stavební objekty zajišťované obcí Hradčany: C 103 Úprava místní komunikace, ul. Luční C 104 Chodníky a vjezdy podél sil. II/385 C 105 Parkovací stání podél sil. II/385 C 106 Chodníky, vjezdy a park. stání podél ul. Luční C 310 Přepojení dešťových svodů C 320 Přeložka vodovodu C 402 Veřejné osvětlení přechodu pro chodce C 412 Přeložky slabopr. vedení pod chod a park stáními C 501 Přeložky vedení STL pod sil. II/385 C 502 Přeložky vedení STL pod chodníky a park. Stáními C 801 Vegetační úpravy Rozsah stavby – rekonstrukce vozovky silnice II/385 - je vymezen stávajícími silničními pozemky. Předmětem zakázky jsou i související geodetické a projekční práce.
 
Foto: Zdeněk JuránekTento článek si můžete přečíst na webu InfoCentrum Tišnov - noviny Tišnov TIŠNOVSKO, noviny Kuřim KUŘIMSKO
http://www.tisnov.info

Tento článek najdete na adrese:
http://www.tisnov.info/modules.php?name=News&file=article&sid=10380