InfoCentrum Tišnov - noviny Tišnov TIŠNOVSKO, noviny Kuřim KUŘIMSKO

Výstavba zastávky Díly pod sv. Jánem zahájena
Publikováno: Pondělí, 06.03. 2017 - 11:02:01
Téma: KuřimByla zahájena stavba autobusové zastávky Díly pod sv. Jánem ve směru z Brna do Kuřimi. Tato stavba si vyžádá v době od 6. 3. do 30. 4. 2017 přechodné úpravy provozu a dopravního značení. Žádáme proto řidiče, aby dopravní značení respektovali a jízdu přizpůsobili podmínkám provozu...


V souvislosti s realizací stavby „Autobusová zastávka Kuřim, Díly pod sv. Jánem“ dojde na přechodné úpravy provozu před kruhovým objezdem na silnici II/385 u Lidlu ve směru na Kuřim a to ve dnech od 6.3.2017 do 30.4.2017.

Po vyřešení odvolání majitelů dotčených pozemků a po nabytí právní moci nově vydaného stavebního povolení dne 11. 8. 2016 se uskutečnilo výběrové řízení na zhotovitele; ukončeno 9. 11. 2016. Zvítězila společnost Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. s nabídkou za 1 678 471,- Kč vč. DPH. Zhotovitel zahájil práce vypracováním dokumentace pro zajištění nezbytných povolení (zvláštního užívání komunikace II. třídy č. II/385, dočasného dopravního značení, smlouvy zhotovitele s SÚS apod.) Po projednání dokumentu na Policii ČR a následně na odboru dopravy MěÚ Kuřim bude stavba začátkem března 2017 zahájena. Souběžně OI nechal zpracovat v souladu s platnými předpisy plán BOZP. Termín dokončení stavby je květen 2017.

Investorem stavby je město Kuřim, zástupcem investora je Ing. Dagmar Ševčíková, T: 776072 931 a TDI Ing. Pavel Šudák, T: 725 370 861

Zhotovitelem stavby jsou Inženýrské stavby Brno. spol. s r.o., hlavní stavbyvedoucí DiS. Leoš Mahel, T: 602 524 868...


Tento článek si můžete přečíst na webu InfoCentrum Tišnov - noviny Tišnov TIŠNOVSKO, noviny Kuřim KUŘIMSKO
http://www.tisnov.info

Tento článek najdete na adrese:
http://www.tisnov.info/modules.php?name=News&file=article&sid=13429