InfoCentrum Tišnov - noviny Tišnov TIŠNOVSKO, noviny Kuřim KUŘIMSKO

KLASICKÉ HODNOTY ČERNOBÍLÉ FOTOGRAFIE
Publikováno: Pondělí, 04.12. 2017 - 00:00:00
Téma: BRNODům umění města Brna srdečně zve na výstavu Karla Otta Hrubého, která bude zahájena 5. prosince 2017 v 18.00 hodin. Odkaz Karla Otto Hrubého, významné osobnosti české fotografie, od jehož narození uplynulo v minulém roce sto let, připomene výstava v Domě umění na Malinovského nám. v Brně. U této příležitosti vychází monografická publikace, připomínající nejen autorovu fotografickou tvorbu, ale i jeho působení jako pedagoga, kurátora, lektora, recenzenta a jeho vliv na brněnskou fotografickou scénu. Koncepce vychází z hlavních tematických oblastí a názorových okruhů fotografova díla, podle kterých je výstava i kniha rozčleněna na tematické celky nazvané Začátky, Nová budoucnost, Folklór a tradice, Všední den, Krajina, Inscenovaná realita...


Na výstavě i v knize představující výběr z Hrubého díla od čtyřicátých let po léta sedmdesátá se poprvé objeví fotografie, které dosud nebyly zveřejněny. Tvorba Hrubého je úzce spjata s brněnským kulturním prostředím, kde po několik desetiletí zastával pozici uznávané autority v oblasti fotografického dění. Zdejší profesionální i amatérskou fotografickou scénu ovlivňoval od konce 50. let. Hrubý zastával klasické hodnoty černobílé fotografie, její schopnost postihnout jedinečnost světelné a dějové situace neopakovatelných okamžiků. Výraznou stopu zanechal jako pedagog, vedl výuku na oddělení fotografie Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně (1952–1977) a svými názory a přístupem k fotografické praxi ovlivnil několik generací československých fotografů, kteří se dodnes hlásí k jeho odkazu. Byl jedním ze zakladatelů Svazu českých fotografů, Školy výtvarné fotografie SČF (později Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě), organizoval činnost Klubu fotografů města Brna. V období, kdy fotografie neměla rovnocenné postavení s jinými uměleckými disciplínami, měly jeho teoretické i praktické aktivity zásadní význam. Přínos odkazu K. O. Hrubého české fotografii zatím nebyl adekvátně vyhodnocen, expozice i monografie tak poprvé komplexně postihují jeho fotografickou tvorbu v kontextu české a světové fotografie. Výstava potrvá do 4. března, otevřeno je út – ne 10 – 18 hod.
                                                                                                                                               Radoslav Patočka
Tento článek si můžete přečíst na webu InfoCentrum Tišnov - noviny Tišnov TIŠNOVSKO, noviny Kuřim KUŘIMSKO
http://www.tisnov.info

Tento článek najdete na adrese:
http://www.tisnov.info/modules.php?name=News&file=article&sid=14137